Íslenski ferðavefurinn

  • endursetja

Leitarniðurstöður

Laxárvatn

Laxárvatnsvirkjun

Árið 1933 reisti Stefán Runólfsson vatnsaflsstöð hjá Laxárvatni, skammt frá Blönduósi. Vélar voru  fengnar notaðar frá Noregi og prófaðar fyrir

Ljósafossstöð

Við gangsetningu Ljósafossstöðvar árið 1937 var framboð rafmagns á höfuðborgarsvæðinu fjórfaldað. Möguleiki skapaðist á að nota rafmagnseldavélar í stað kolavéla

Mjólkárvirkjun

Á árinu 1956 hófu Rafmagnsveitur ríkisins byggingu virkjunar í Mjólká sem nýtti fallið úr Borgarhvilft   niður í Borgarfjörð, u.þ.b. 210

Mýrarárvirkjun

Mýrarárvirkjun er minnsta vatnsvél Orkubús Vestfjarða sem nú er í rekstri, en álagið á henni er daglega   um 30-40 kW.

Orkubú Vestfjarða

Orkubú Vestfjarða HF var stofnað á grundvelli laga frá 2001. Orkubú Vestfjarða HF tók til starfa 1. júlí   2001. Orkubú

orkuveita reykjavik

Orkuveita Reykjavíkur OR

Orkuveita Reykjavíkur varð til við samruna Hitaveitunnar og Rafmagnsveitunnar og hóf starfsemi hinn   1. janúar 1999. Vatnsveitan sameinaðist Orkuveitunni um

Rafmagnsveitur ríkisins RARIK

Hlutverk RARIK er að afla, flytja, dreifa og selja orku, og stuðla þannig að aukinni verðmætasköpun og   farsæld í landinu.

Rafstöðin að Fossum

Hinn 13.febrúar 1937 náðist langþráður áfangi í raforkumálum Ísfirðinga. Þá fengu bæjarbúar í fyrsta   sinn raforku frá vatnsaflsvirkjuninni í Engidal

Reiðhjallavirkjun

Samkvæmt ævisögu athafnamannsins Einars Guðfinnssonar má líklega rekja forsögu þessarar virkjunar  til ársins 1919, þegar Jón J. Fannberg var oddviti

Rjúkandavirkjun

Fossá á upptök sín í Snæfellsjökli. Hún rennur neðanjarðar í vikurjarðlögum þar til hún sprettur fram Í   lindum við Gerðuberg.

Smyrlabjargaárvirkjun

Smyrlabjargaá rennur um Suðursveit. Hún er að meginstofni dragá en jökulsá að nokkru. Hún fær fær  hluta vatns síns frá

Steingrímsstöð

Steingrímsstöð er þriðja stöðin sem byggð var á Sogssvæðinu. Í stöðinni er virkjað fall Efra-Sogs úr Þingvallavatni í Úlfljótsvatn. Miðlunarstífla

Tungudalsvirkjun

Fyrstu hugmyndir um að virkja afrennslisvatnið úr Vestfjarðagöngum, sem rann út í Tunguá, munu hafa kviknað fljótlega eftir að „fossinn

Hellisheiðarvirkjun

Virkjanir á Íslandi

Listi yfir raforkustöðvar í stafrófsröð Bjarnarflag Blævardalsárvirkjun Blönduvirkjun Búðarhálsstöð Búrfellsvirkjun Elliðaárstöð Fjarðarselsvirkjun Fljótsdalsstöð Garðsárvirkju Gönguskarðsárvikjun Grísárvirjun Hellisheiðarvirkjun Hrauneyjafossstöð Írafossstöð Kárahnjúkar

Þeistareykjastöð

Þeistareykjastöð Heimamenn áttu frumkvæði að nýtingu svæðisins, en saga Þeistareykja nær allt til ársins 1999. Það var svo árið 2005

Þverárvirkjun

Þverá í Steingrímsfirði rennur úr Þiðriksvallarvatni, sem er í um 78,5 m hæð yfir sjávarmáli.   Þiðriksvallarvatn var um 1,55 m2